Desant na Drvar (1963)https://www.imdb.com/title/tt0056987/

Početkom 1944. godine Hitler naređuje svome generalu Rendulicu da u najkraćem roku likvidira Josipa Broza Tita i ustanički pokret u Jugoslaviji koji za Nijemce predstavlja stalnu opasnost. Iznenadni njemački, dobro pripremljeni, desant na Drvar nije, međutim, uspio zbog hrabrosti boraca u završnoj bici kod Titove pećine, koju Nijemci žele osvojiti po svaku cijenu.

Uloge: Ljubiša Samardžić, Pavle Vujisić, Maks Furija, Marija Lojk

Režija: Fadil Hadžić**Skriveni Sadržaj:Registrovani Članovi Kliknite na "Hvala" za prikaz sadržaja (maximalno 10 zahvala po danu)**

Klik "Hvala" ograničen na dnevnoj bazi! Promeni korisničku grupu podržite naš rad održite nas na životu

Podrška Članstvom Podrška Donacijom