Amar Gile - Čovjek tvoga sna (2013)01. Amar Gile - Čovjek tvoga sna (3:36)
02. Amar Gile - Kafana liječi sve (3:35)
03. Amar Gile - Koliko para toliko muzike (3:34)
04. Amar Gile - I ja sam nečije dijete (3:58)
05. Amar Gile - Krv mi je popila (3:30)
06. Amar Gile - Nije kraj (4:23)
07. Amar Gile - Ma pusti ponos (3:54)
08. Amar Gile - Ne prestaju moje kiše (4:17)
09. Amar Gile - Zašto sam sam (3:42)